Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Optički vodovi

COMEL je uz korišćenje sobstvenih resursa osposobljen da projektuje, isporučuje opremu, montira i održava optičke spojne putove po sistemu “ključ u ruke” .
Uz primjenu najnovijih tehnologija naši specijalisti sposobni su instalirati :

• Nadzemne optičke vodove
• Podzemne optičke vodove
• Ugradnja TK opreme

Nadzemne optičke vodove realiziramo ugradnjom OPGW na dalekovode nazivnog napona od 35 kV do 400 kV.
Na dalekovodima nižeg naponskog nivoa 0,4 kV do 20 kV osposobljeni smo za ugradnju ADSS kabla.
Naše stručno osoblje obavlja i poslove ugradnje podzemnog optičkog kabla.
Nadzemne i podzemne optičke vodove izvodimo za sve vrste, presjeke i bez obzira na broj optičkih vlakana.
Također vršimo ugradnju TK opreme u telekomunikacione centre.
Obavljamo poslove spajanja optičkih vlakana, mjerenje optičke provodljivosti sa izdavanjem dokumenata o rezultatima mjerenja.
Posjedujemo vlastitu mehanizaciju, opremu i alate potrebne za instaliranje OPGW, ADSS i podzemnih optičkih kablova, kao i opremu za spajanje optičkih vlakana te opremu za ispitivanje i mjerenje provodnosti optičkih vlakana.Optički vodovi

Optički vodovi

Optički vod