Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Transformatorske stanice

COMEL ima na raspolaganju visokoobrazovane stručnjake i specijaliste sposobne da projektuju, isporuče opremu, vrše montažu, ispitivanje, puštanje pod napon i održavanje transformatorskih stanica:

• SF6 gasom izolovana postrojenja nazivnih napona od 10 kV do 400 kV
• Klasična postrojenja nazivnih napona od 10 kV do 400 kV
• Niskonaponska (0,4 kV) postrojenja

Posjedujemo vlasitu mehanizaciju, opremu i alate za montažu i opremu za ispitivanje transformatorskih stanica.

Radove vršimo u obimu koji se zatjeva i definiše od strane kupca, a osposobljeni smo da radove izvodimo po sistemu “ključ u ruke”.


Transformatorska stanica

Trafo stanica