Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Projektovanje

U cilju obezbjeđenja kontinuiranog razvoja COMEL je opremljen poslednjim tehnološkim dostignućima koji su neophodni za izradu projekata:

• dalekovoda naponskog nivoa 10 kV – 400 kV,
• trafo stanica naponskog nivoa 10 kV – 400 kV,
• niskonaponskih mreža;
• kablovskih vodova
• optičkih vodova: nadzemnih i podzemnih;
• antenskih stubova

Za izradu projekata koriste se licencirani programski paketi dostupni na svjetskom tržištu, kao i sobstvene programske pakete za projektovanje navedenih objekata.

Posebna pažnja posvećuje se kontinuiranom usavršavanju projektanata uz primjenu poslednjih hardverskih i softverskih tehnoloških dostignuća.Projektovanje

Projektovanje