Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Održavanje

Obezbjeđenje maksimalnog stepena pogonske spremnosti i pouzdanosti elektroenergetskih sistema eksplicitno je uslovljeno efikasnim održavanjem.

COMEL je sposoban da obezbijedi kompletne usluge pregleda, redovnog i interventnog održavanja te revizije i remonta svih elektroenergetskih objekata i komunikacionih vodova.


Održavanje