Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Niskonaponske elektroenergetske mreže

COMEL projektuje, isporučuje material i opremu, vrši garđevinske i elektromontažne radove na izgradnji niskonaponskih elektroenergetskih sistema:

• Niskonaponski nadzemni elektroenergetski vodovi
• Niskonaponski podzemni elektroenergetski vodovi
• Kućni priključci
• Javna rasvjeta
• Rasvjeta tunela

Naše stručno osoblje spremno je zadovoljiti zahtjeve kupca/korisnika na svakom terenu i u bilo kojim vremenskim uvjetima.

Posjedujemo vlastitu mehanizaciju, opremu i alate koji nam omogućavaju da sve preuzete poslove obavimo
u zadatom roku uz maksimalan kvalitet izvedenih radova.

Sposobni smo da obezbijedimo kompletne usluge pregleda, redovnog i interventnog održavanja i ispitivanja svih vrsta niskonaponskih elektroenergetskih objekata.Niskonaponska elektroenergetska mreža

Niskonaponske elektroenergetske mreže