Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Misija, vizija, ciljevi

Misija

Svoju misiju COMEL ostvaruje pozitivnim pristupom realizaciji preuzetih obaveza, stručnim radom, unapređenjem kvaliteta usluga, sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca i korisnika objekata koje gradi. Izgradnjom objekata za snabdijevanje energijom i komunikacione sisteme, COMEL ostvaruje i značajnu društvenu funkciju, gradeći objekte koji su u funkciji pojedinca, privrednih subjekata i društva u cjelini.
Dajući doprinos razvoju društvene zajednice posvećujemo stalnu pažnju zaštiti životne okoline.

Vizija

Naša vizija je biti među najkvalitetnijim firmama u regionu u oblasti elektroenergetike i komunikacija.

Ciljevi

Kvalitetno i u zadanim rokovima izvršavati sve obaveze prema kupcima, posvećujući dužnu pažnju kvalitetu pruženih usluga.
Uvećavati obim poslovanja učvršćujući poziciju na lokalnom tržištu te uvećanje obima poslovanja na ino tržištu.
Upošljavati mlade i kreativne stručnjake.


Misija, vizija, ciljevi

Misija, vizija, ciljevi

Misija, vizija, ciljevi