Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Izgradnja i montaža

COMEL vrši izgradnju i montažu:

1. klasične i izolirane mreže, transformatorske stanice napona 0,4 kV
2. klasične i izolirane vodove, transformatorske stanice napona 10 i 20 kV
3. dalekovode i transformatorske stanice napona do 400 kV
4. podzemne energetske i telekomunikacione kablove
5. javnu rasvjetu ulica i tunela
6. optičke vodove: nadzemne i podzemne
7. antenske i televizijske stupove
8. usluge održavanja elektroenergetskih objekata i komunikacijskih vodova

COMEL kontinuirano prati tehnološka dostignuća u energetici i komunikcijama te posebnu pažnju posvećuje profesionalnom usavršavanju uposlenika,nabavci savremenih sredstava, opreme i alata neophodnih za kvalitetno i efikasno obavljenje ugovorenih poslova.

COMEL raspolaže potrebnom mehanizacijom, opremom, alatima, uređajima i drugim sredstvima rada te visokokvalifikovanim radnicima, tehničarima i inžinjerima i ekspertima za kompletnu izgradnju i montažu elektroenergetskih objekata i telekomunikacionih vodova.

Naše stručne ekipe osposobljene su za izvršenje svih obaveza iz djelokruga naših poslovnih aktivnosti na nepristupačnim terenima i u svim klimatskim uvjetima.

Naše bogato poslovno iskustvo te dosadašnji efikasno i uspješno realizovani poslovi garancija su kvaliteta koji je Comel u stanju da obezbijedi.
Izgradnja i montaža

Comel Sarajevo - Izgradnja i montaža