Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Ispitivanje

COMEL je ovlašten i osposobljen za obavljenje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja električnih postrojenja, uređaja i instalacija, sredstava rada i zaštitne opreme te optičkih vodova.
Program ispitivanja generalno obuhvata:

• funkcionalna ispitivanja
• ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionih medija
• ispitivanje i mjerenje otpora izolacije
• ispitivanje mjernih transformatora
• ispitivanje energetskih transformatora i generatora
• ispitivanje relejnih zaštita i uređaja automatskog upravljanja
• visokonaponska ispitivanja VN postrojenja i kebela
• ispitivanja i mjerenja parametara sistema uzemljenja i gromobranske zaštite
• ispitivanje optičkih spojnih puteva
• ostala ispitivanja i mjerenja po zahtjevu klijenata
• izdavanje certifikata i izvještaja o ispitivanju


Ispitivanje

Ispitivanje