Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Energetski kablovski vodovi

U okviru radova na izgradnji transformatorskih stanica i dalekovoda izvode se radovi na instaliranju VN kablova.

Zavisno od zahtjeva kupca instaliranje VN kabla se izvodi i izdvojeno u posebno definisanom obimu.

Naši stučni kadrovi projektuju, isporučuju kabel, spojnice i završnice, obavljamo građevinske radove, polaganje kabla, ispitivanje i puštanje pod napon.

Posjedujemo vlastitu mehanizaciju, opremu i alate potrebne za polaganje i spajanje kablova te opremu za ispitivanje kablova:

• Klasični kablovi sa impregniranom izolacijom nazivnih napona do 36 kV

• Kablovi sa PVC, XPE I XPLE izolacijom nazivnih napona do 132 kVEnergetski kablovski vodovi

Energetski kablovski vodovi

Energetski kablovski vodovi