Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Dalekovodi

COMEL je uz korišćenje sopstvenih resursa osposobljen da projektuje, isporučuje opremu, montira i održava dalekovode naponskog nivoa od 10 kV do 400 kV po sistemu “ključ u ruke”.

Dugogodišnje poslovno iskustvo naših uposlenika garantuje kvalitetnu izgradnju dalekovoda što uključuje:

• građevinske radove ,

• montažu stubova i

• elektromontažne radove.

Opremljeni smo mehanizacijom, opremom i alatima koji nam omogućavaju da sve preuzete poslove obavimo
u zadatom roku uz maksimalan kvalitet izvedenih radova.

Sposobni smo da obezbijedimo kompletne usluge pregleda, redovnog i interventnog održavanja te revizije i remonta dalekovoda svih naponskih nivoa.


Dalekovod

Dalekovodi